Kierownictwo KPP w Gryficach

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

 Komendant Powiatowy Policji w Gryficach

 

 

  • insp. Krzysztof Boguszewicz
    insp. Krzysztof Boguszewicz

 

insp. Krzysztof Boguszewicz

tel. 47 78 22 500

e-mail:  krzysztof.boguszewicz@sc.policja.gov.pl

 

                          I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach
 
 
 
 

 

  • nadkomisarz Tomasz Krupa
    nadkom. Tomasz Krupa

 

 

 

nadkom. Tomasz Krupa

tel.  47 78 22 502