Kierownictwo KPP w Gryficach

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

 Komendant Powiatowy Policji w Gryficach

 

 

  • insp. Krzysztof Boguszewicz insp. Krzysztof Boguszewicz
    insp. Krzysztof Boguszewicz

 

insp. mgr Krzysztof Boguszewicz

tel. 91 38 57 500

e-mail:  krzysztof.boguszewicz@sc.policja.gov.pl

 

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach

  •  kom. Tomasz Krupa

 

kom. Tomasz Krupa

tel. 91 38 57 502