KONTAKT - Dane teleadresowe jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Dane teleadresowe jednostki

Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

ul. Mickiewicza 19

72 - 300 Gryfice

Dyżurny jednostki:  tel. 91 38 57 511, fax  91 38 57 513,

telefon alarmowy: 997 lub 112, e-mail:  dyzurnykpp@gryfice.policja.gov.pl

Zespół Prezydialny - Sekretariat: tel.  91 38 57 505,

Kadry: tel. 91 38 57 581 lub 91 38 57 582,

Naczelnik Wydziału  Prewencji i Ruchu Drogowego: tel. 91 38 57 520 ,

Naczelnik Wydziału  Kryminalnego: tel. 91 38 57 540,

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego: tel. 38 57 570,

Oficer prasowy: tel: 91 38 57 525,

Zespół Administracyjno - Gospodarczy: tel. 91 38 57 517. 

KOMISARIAT POLICJI W TRZEBIATOWIE

 

GODZINY URZĘDOWANIA

6:00 – 22:00

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W TRZEBIATOWIE

podkom. Krzysztof Zieliński - tel. kontakt. – 91 3852870

 

DZIELNICOWI:

st. asp. Piotr Prętki - tel. kontakt. – 571 323 777

mł. asp. Artur Piechowicz - tel. kontakt. – 571 323 778

sierż.szt. Łukasz Kierznowski - tel. kontakt. – 667 094 044

st. sierż. Tomasz Odebralski - tel. kontakt. – 571 323 784

 

CAŁODOBOWA SŁUŻBA DYŻURNA PEŁNIONA JEST W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

tel. kontaktowy - 91 3857511

tel. kontaktowy - 91 3857512

 

TELEFON ALARMOWY - 997; 112

 

 

KOMISARIAT POLICJI W REWALU

 

PODSTAWOWE GODZINY URZĘDOWANIA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7:30 – 15:30

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W REWALU

 

nadkom. Marcin Ryczko - tel. kontakt. – 91 3852850

 

DZIELNICOWI:

 

st. asp. Sławomir Wiśniewski - tel. kontakt. – 571 323 783

st. sierż. Mateusz Sito - tel. kontakt. – 571 323 779

mł.asp. Grzegorz Szabelski - tel. kontakt. – 571 323 780

mł.asp. Paweł Pabin - tel. kontakt. – 571 323 781

 

CAŁODOBOWA SŁUŻBA DYŻURNA PEŁNIONA JEST W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

tel. kontaktowy - 91 3857511

tel. kontaktowy - 91 3857512

 

TELEFON ALARMOWY - 997; 112

 

POSTERUNEK POLICJI W PŁOTACH

 

PODSTAWOWE GODZINY URZĘDOWANIA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00 – 16:00

 

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W PŁOTACH

 

asp. szt. Jacek Niewczas - tel. kontakt. – 91 3857595

 

DZIELNICOWI :

 

mł. asp. Fabian Karwowski - tel. kontakt. – 571 323 786

st. sierż. Adam Jankowski - tel. kontakt. – 571 323 785

st. sierż. Artur Kozłowski - tel. kontakt. – 571 323 787

 

CAŁODOBOWA SŁUŻBA DYŻURNA PEŁNIONA JEST W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

tel. kontaktowy - 91 3857511

tel. kontaktowy - 91 3857512

 

TELEFON ALARMOWY - 997; 112