Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt interesantów w siedzibie Komendy Powaitowej Policji w Gryficach.

Rekomendujemy składanie podań, skarg, wniosków i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.

Powyższe nie dotyczy osób, które otrzymały wezwania do stawiennictwa,jak również innych pilnych i uzasadnionych przypadków, związanych z realizacją ustawowych zadań Policji.

Szczegółowe informacje o zasadach osobistej obsługi interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gryficach można uzyskać:

W sprawach przyjęć do służby i pracy:

tel. 47 78 22 581 lub 47 78 22 582, e-mail: rzecznik.gryfice@sc.policja.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków oraz w pozostałych sprawach:

tel. 47 78 22 505 - sekretariat  lub 47 78 22 511 dyżurny jednostki; fax: 47 78 22 513, e-mail: dyzurnykpp@gryfice.policja.gov.pl