Ciąg dalszy wkacyjnych spotkań z młodzieżą - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Ruch drogowy

Ciąg dalszy wkacyjnych spotkań z młodzieżą

W dniu 5 sierpnia br policjanci wspólnie z innymi służbami tj. Sanepidem, Strażą Pożarną, Ratownikiem WOPR oraz ratownikami medycznymi przeprowadzili prelekcje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w bazie obozowej ZHP Łagiewniki w miejscowości Pobierowo.

Na wypoczynku przebywała grupa dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.Z w/w w dwóch grupach wiekowych tj. 6-12 oraz 12-17 przeprowadzono prelekcję na temat ogólno pojętego bezpieczeństwa podczas wakacji. Z najmłodszymi omówiono zasady ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów, przypomniano numery alarmowe oraz pozycje na tzw. żółwia, którą należy przyjąć w przypadku ataku agresywnego psa. Wszystkim dzieciom przypomniano zasady bezpiecznego zachowania się nad akwenami wodnymi przestrzegając przed zagrożeniami nieodpowiedzialnego zachowania nad wodą. Poruszono również temat kontaktów z osobą obcą. Starszym uczestnikom obozu rozdano ulotki poruszające problematykę uzależnień i spędzania wolnego czasu. Wszystkim rozdano materiały edukacyjne w postaci książeczek dot. bezpiecznego zachowania nad wodą, tatuaże na rękę oraz opaski. Najmłodsi otrzymali koła ratunkowe ufundowanych przez WFOŚiGW.

W spotkaniu oprócz dzieci i młodzieży uczestniczyli również wychowawcy, ogółem około 80 osób. Przedstawicielka Sanepidu Pani Agnieszka Hamulczyk przypomniałam dzieciom o zasadach zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia natomiast Straż pożarna zaprezentowała dzieciom wóz strażacki.