GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? - Gdzie szukać pomocy? - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Gdzie szukać pomocy?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

Instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu gryfickiego:

ul. Mickiewicza 19,

tel. 913857511 lub 512, e - mail: dyzurnykpp@gryfice.policja.gov.pl

 

ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice

tel (91) 38 66 801, fax.: 91 38 66 809

ul. Niepodległości 54 A, 72 - 300 Gryfice (budynek Urzędu Skarbowego w Gryficach)

tel 91 38 471 70; e - mail: pr.gryfice@szczecin.po.gov.pl

 

 • Komenda Powiatowa Policji w Gryficach tel. 91 38 57 511;

 • Sąd Rejonowy w Gryficach

 • Prokuratura Rejonowa w Gryficach

 • Koordynator Procedury „Niebieskie Karty”w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach podkom. Zbigniew Frąckiewicz tel. 91 38 57 547
 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, tel. 91 384 66 26, e - mail: pcpr@gryfice.pl. Koordynator PCPR w Gryficach realizuje program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.  Adresaci programu to:- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie; - osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;  - osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 • Zespoły Interdyscyplinarne w poszczególnych gminach na terenie powiatu gryfickiego:

  1.Zespól Interdyscyplinarny Gminy Gryfice

              OPS Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

              tel. 91 38 53 238, e - mail: piwoni@ops.gryfice.eu

              Przewodnicząca: Jowita Piwoni

              Zastępca Przewodniczącej:  Ewa Kowalska

           2.Zespół Interdyscyplinarny Gminy Trzebiatów OPS Trzebiatów, ul. Muzealna 5

              tel. 91 38 73 132,e - mail: mada.m74@wp.pl

              Przewodnicząca: Magdalena Michniewicz    

           3. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Rewal

              OPS Rewal, ul. Warszawska 31A

              tel. 91 386 25 73, e - mail: gops.rewal@op.pl

              Przewodnicząca: Justyna Żebrowska

           4. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Karnice

              OPS Karnice, ul. 11 Marca 7

              tel. 91 385 61 52, e - mail: ops@karnice.pl

              Przewodnicząca: Monika Janek

           5. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Brojce

              OPS Brojce, ul. Długa 48

              tel. 91 386 14 44, e - mail: ops@brojce.net.pl

              Przewodnicząca: Teresa Zinowik

           6. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Płoty

              OPS Płoty, ul. Zamkowa 2

              tel. 91 385 12 82, e - mail: ops@ploty.pl

              Przewodnicząca: Magdalena Walukiewicz

 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Gryficach

  ul. Dworcowa 22 tel. 91 384 66 26, 91 385 68 08 

 • Poradnia Leczenia Odwykowego w Gryficach

  ul. Niechorska 27 tel. 91 384 20 61 wew. 373

  czynna w poniedziałki i czwartki od 10:00 do 14:00

 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy SPZZOP w Gryficachul. Niechorska 27, Gryfice tel. 91 384 20 61 wew. 379

 • Sąd Rejonowy w Gryficach

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gryficach

  ul. Wysoka Brama tel. 91 384 66 08

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach

ul. Polna 8 tel. 91 384 24 41 

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w powiecie gryfickim 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Uśmiech"

ul. Sienkiewicza10, 72 - 300 Gryfice

tel. 505112025

 

Baza instytucji pomocowych do pobrania: