Profilaktyka Społeczna KPP w Gryfiach

Jak reagować na zagrożenia terrorystyczne- szkolenie przewoźników

W dniu 18 maja br. w Gryficach w budynku przedsiębiorstwa PKS GRYFICE Sp. z o.o, odbyło się szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w obszarze sektora transportu publicznego. Uczestniczyli w nim kierowcy na co dzień pracujący w firmie PKS Gryfice.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Naczelnego Pana Zygmunta Dziewguć szkolenie odbyło się w siedzibie PKS Gryfice Sp. z o.o. Podczas spotkania omówiono potencjalne zgrożenia terrorystyczne w obszarze transportu miejskiego. Zgodnie z wytycznymi MSWiA przedstwaiono informację na temat m.in.

  • Co może być sygnałem ostrzegającym przed niebepzieczeństwem
  • Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym
  • Jak postepować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki
  • Jak postepować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych
  • Jak posępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników i inne

W spotkaniu uczestniczyło 15 przewoźników. Podczas spotkania nie zabraklo również dodatkowych pytań dotyczących zagadnień z zakresu ruchu drogowego.