Profilaktyka Społeczna KPP w Gryfiach

„Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa” – działania profilaktyczne gryfickich policjantów.

W kwietniu policjanci gościli z wizytą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu. Podczas spotkania rozmawiali z młodzieżą o cyberprzemocy, „mowie nienawiści” oraz odpowiedzialności prawnej.

 

Policjantka z gryfickiej komendy rozmawiała z wychowankami rewalskiego MOW – u o zagrożeniach jakie może nieść ze sobą korzystanie z internetu, wskazując na zjawisko cyberprzemocy.

Podczas prelekcji funkcjonariusze poruszyli m.in. temat „mowy nienawiści”, uświadamiając młodym ludziom, że każda wypowiedz ustna lub pisemna np. w internecie, która jest poniżająca i wyszydzająca wymierzona w osobę lub w grupę, dobieraną ze względu na jej rzeczywistą lub domniemaną przynależność czy też związek z określoną rasą, narodowością lub pochodzeniem etnicznym, językiem, kolorem skóry, religią, płcią, wiekiem, niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną lub orientacją seksualną jest właśnie „mową nienawiści”.

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa to doskonały moment na to aby przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na co dzień a oprócz tego poprawić świadomość prawną młodych ludzi. Ważnym punktem spotkania była rozmowa na temat odpowiedzialności prawnej młodzieży, ich prawach i obowiązkach.

Na spotkaniu z wychowankami MOW – u oprócz policji były obecne jeszcze inne służby tj. Straż Graniczna i Ratownictwo Medyczne.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób.

 

 

  • MOW REWAL
  • MOW REWAL