Profilaktyka Społeczna KPP w Gryfiach

Spotkanie z Policją i o cyberprzemocy słów kilka.

W ubiegły czwartek uczniowie z klas I -II Gimnazjum nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Gryficach rozmawiali z policjantami o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci internetowej. Tematem wiodącym była „cyberprzemoc”.

Głównym celem wizyty gryfickich policjantów było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać w sieci na nastoletnich użytkowników, gdyż grupą szczególnie narażoną na zagrożenia w sieci, są dzieci i młodzież. Dla tej grupy osób internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy.

Podczas prelekcji omówiono z uczniami szereg negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z internetu takich jak; nadużywanie internetu, cyberprzemoc, przestępstwa internetowe takie jak kradzież danych czy oszustwa.

W spotkaniu wzięło udział około 60 uczniów w/w szkoły.