Aktualności

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH SPOTKANIA Z POLICJANTEM ORAZ PRZEDSTAWICILEM SANEPIDU

Policjanci z komendy powiatowej policji w Gryficach wspólnie z przedstawicielem gryfickiego Sanepidu w styczniu oraz lutym przeprowadzili spotkania dla uczniów z placówek oświatowych z terenu powiatu gryfickiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych " Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach".

Tematem spotkania była edukacja w obszarze bezpieczeństwa, zagrożeń i profilaktyki w zakresie działania środków odurzających.

Podczas spotkań w placówkach policjanci oraz przedstawiciel sanepidu przedstawili młodzieży zagrożenia jakie wynikają z zażywania substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze przede wszystkim edukowali uczniów, uświadamiając ich o istniejących zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków lub dopalaczy.

Przybliżono tematykę wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz problematykę dopalaczy. . Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc jeżeli zetkną się z tym problemem.

Uczniowie w trakcie spotkania obejrzeli przygotowane filmy, w których zaprezentowane zostały zachowania, do których najczęściej dochodzi po zażyciu zakazanych substancji.

Policjanci przekonywali, że środki zastępcze tzw. „dopalacze” są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a problem uzależnień wśród młodych ludzi jest niezwykle trudny. Dzięki takim prelekcjom uczniowie będą lepiej przygotowani do walki z „nowymi zagrożeniami”.